péntek, június 05, 2020

A boldogság keresése

E-mail

 

image001

 
  motion.jpgA boldogság keresése

Van egy gyerekkori emlékem.

Zötyögök egy ócska, füstös, csuklós Ikaruszon egy kanyargós, kátyús úton a szülőfalum és „A” város között. Hegedűórára tartok. Van ülőhelyem az ablaknál, a nap ragyog, virágillatot hoz a csattogó ablakon át valami szél, bámulom a bárányfelhőket, és azt gondolom magamban: ez a tökéletesség.

Régóta tépelődöm: mitől volt tökéletes? Kutatok az emlékeim között: mi történhetett aznap? Nincs válasz, csak az erős, tiszta, fényes emlék: a boldogság érzésének emlékfoszlánya.

Bagdy Emőke egészségtudatosságról szóló könyvében vannak válaszok.

A XXI. században, a „cuccipar”, a „konzumizmus” idején nem tartozik a közbeszéd témái közé a boldogságkeresés. A hétköznapi beszélgetésekben sok minden másról esik szó: szerzésről, birtoklásról, haszonról, üzletről, celebekről, politikáról – a „Hogyan legyünk boldogabbak?” kérdésre (egy nyolcadikosaim körében végzett röpke körkérdés eredménye is ezt támasztja alá) többen anyagi feltételeket említenek.

„Élvezd az életet azon keresztül, amid van!” (14. old.) és Carpe diem! – miközben a kapcsolatok devalválódnak. Egyre többször fordul elő, hogy tanítványaim szülei bevallják őszinte beszélgetésünk közben, hogy nincs idejük (!) kamasz gyerekükre,  mert dolgozni kell, és megerősítést várnak önfelmentő kinyilatkoztatásaik mellé.

Bagdy Emőke a holisztikus szemléletű pozitív pszichológia perspektívájából közelíti meg ezt a fontos kérdést.

Hogyan lehet az, hogy az egyik ember derűsen hordozza a terheit, míg mások összeroppannak?

Mitől függ, hogy képesek vagyunk-e a boldogságra?

Nos, a Kaliforniai Egyetem boldogságkutatói szerint:

-        50%-ban örököljük

-        10% a környezet hatása

-        40%-ban csak rajtunk múlik életminőségünk optimális szintje.

De mitől leszünk boldogabbak?

A pénz?

Kutatások is megerősítik, hogy a bangladesi mélyszegénységben élők között is vannak boldogak, és az észak-amerikai felső tízezerben is találunk boldogtalanokat.

A szépség?

Úgy tűnik, ha valaki elégedett, harmóniában él, éppen maga az öröm okozza a szépséget és nem fordítva.

Nickerson kutatásai (2003) alapján azok, akik a pénz és a külső helyett inkább az emberi kapcsolatokat tartják fontosnak a boldoguláshoz, azok mérhetően boldogabbak lesznek.

Minden arra mutat, hogy a boldogabb emberek sikeresebbekké is válnak!

 

A boldogság fokozásának tízparancsolata:

1.      Fejezzük ki hálánkat, köszönetünket annak, akit ez megillet!a pozitív érzelmi üzenet hólabda-effektusként javítja a kommunikációnkat másokkal.

2.      Törekedjünk vidámságra, legyünk optimisták!az optimizmus és az egészség-állapot között szoros összefüggés van. A pesszimizmus nem öröklődik, hanem a szocializáció során vésődik be, ha az egyik szülő pesszimista szemléletű. Változtathatunk rajta!

3.      Tegyünk jót másokkal!A boldogságkutatók szerint a jó cselekedetek boldogságfokozók. Ezt a keresztyén és a buddhista kultúra is hirdeti. Ám csak akkor generál örömérzést az altruizmus, ha önkéntes, ha tisztában vagyunk az értékével és így növeli az önértékelésünket.

4.      Erősítsük szeretetkapcsolatainkat! „a szeretetkapcsolatok jelenthetik a legnagyobb örömforrást és boldogságot az emberi lény számára” 

- öt fő szabály a társas kapcsolatokban:

×          teljes elköteleződés

×          megbízhatóság

×          a szeretet nyelvén történő kommunikáció

×          koncentrálás a közös ügyekre

×          pozitív megerősítés gyakorlása

5.      Gyakoroljuk a testi érintés szeretetnyelvét!

6.      Küzdjünk meg a stresszel, tanuljuk meg a konfliktuskezelést!! – csak a tehetetlenség gyilkos erő!

×          Sakálnyelvre tanítjuk a gyerekeket?

×          A sakálnyelv: okol, hibáztat, öntömjénez, felmenti magát, zsarol, ítélkezik, követel, zsarol. (!)

×          Zsiráfnyelv:a nemet mondás azt jelenti, hogy szívesebben tennél mást;

×          a harag nem tudatosított szükséglet;

×          az agresszió ki nem mondott félelem;

×          a pillanatot a múlt terhe nélkül szemléli;

×          nem akar senkit megváltoztatni, de lehetőséget kínál a változtatásra;

×          bűntudatkeltés helyett következményt fogalmaz meg;

×          a szükségletekre reagál;

×          mindig nyíltan kimondja, amit akar vagy amit nem akar; őszintén megfogalmazza az érzéseit;

×          a zsiráfnyelv nem kritizál, nem minősít, nem ítélkezik.

7.      Gyakorold a megbocsátást! -  a pszicho-neuroimmunológiai kutatások szerint a negatív érzelmek megbetegítik testünket. A megbocsátás a keresztyén és a buddhista kultúrában is fontos érték.

8.      Legyen élettervünk és célunk! – a motiváltság boldogít. Figyelemre méltóak Edwin Bliss tanácsai a hatékony időgazdálkodással kapcsolatban.

9.      Éljünk a jelenben! - a flow, a pillanatnyi örömök megélése növeli az önbizalmat, a nyitottságot, az elégedettség-érzetet. „Akinek van, annak adatik.”

10.  Törődj testi kondícióddal! – A ritmikus, egyenletes mozgás kedvező egyensúlyi helyzetet eredményez, s ez öngyógyító folyamatokat generál. A rendszeres mozgás antidepresszáns hatású, természetes gyógyszer.

Új pszichológiai irányzatok

A II. világháború után az emberiségnek szembe kellett néznie saját állati mivoltával. Ez vezetett a modern pszichológiai irányzatok kialakulásához.

A pozitív pszichológia nem azt kutatja, mi betegíti meg az embert, hanem egy vadonatúj nézőpontból: mi segítheti a lélekegészséget?

Az egészségpszichológia felhívja a figyelmet a negatív oldalra: a stressz-okokra is.

A transzperszonális pszichológia felfedezése: a világban minden mindennel összefügg! Ezért nem képzelhető el oktatás nevelés nélkül, és ezért kell a személyiségfejlesztésben a rendszerszemlélet alapján gondolkodnunk!

„Marcus Aurelius mondja, hogy negyvenéves korára egy férfi, akiben világít egy szikrája az értelemnek, mindent megélt és mindent tud, ami előtte történt az időben az emberekkel, s ami az utána következő időben történhet még...
Minden más csak ismétlődés.” (Márai Sándor)

Az életet önreflektív módon kell élnünk, keresnünk kell, mi dolgunk itt. Ez a boldogulás egyik kulcsa.

 

Kiút a labirintusból

 

A könyv legérdekesebb fejezete Ariadne fonalához hasonlítja a problémáink verbalizációját.

Mélyen eltemetett félelmeink, problémáink feloldásához, ezen keresztül az életegészséghez vezető út: ha beszélünk. Hihetetlenül érdekes technikákat ismertet Bagdy Emőke, melyek segítségével közelebb kerülhetünk a boldogsághoz. 

 

Férfi és nő

 

Különbözőek vagyunk. Ha elfogadjuk ezt a különbséget, akkor  közelebb kerülhetünk a párkapcsolatunk jobbításához.

„A férfi a teremtés koronája! Lehet és legyen is a teremtés koronája - feltéve, ha mi nők koronázzuk meg! Ehhez viszont magunknak is királyi fenséggé kell válnunk… Csak akkor lehet egy férfi a teremtés koronája, ha élete párját ő is királynővé koronázza, megerősítve női méltóságában, megszilárdítva biztonságban, szeretetben és egyetértésben.”

 

Az örömkeresés 5 kulcsa

 

Végezetül: álljon itt – mintegy a koncepció eszenciájaként az öt kulcsszó, a boldogság képességéhez vezető tevékenységlista.

1.      kacagás

2.      kocogás

3.      lazítás

4.      érintés

5.      segítés

Holnap kezdjük!

A mássalhangzó-törvényszerűségek, az időmértékes versformák, a periódusos rendszer és a Pitagorasz-tétel mellé be kell férnie!

 

Mócsánné Nagy Ágnes

Ezt a lapot a tudásmegosztás érdekében hoztam létre. Ajánlom diákjaimnak, kollégáknak, bárkinek, akinek segít a tanulásban vagy a játékban.

» magyar nyelv és irodalom, ének-zene szakos tanár – Jókai Mór Református Általános Iskola Nyíregyháza
» drámapedagógus
» általános iskolai tanár (MA)
» osztályfőnök
» gyermekszínjátszás – Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola Nyíregyháza
» tehetséggondozás
» rendszerszemléletű személyiségfejlesztés
» gyermekkórus
» drámapedagógiai eljárások alkalmazása a köznevelésben
» improvizációs versenyek játékmestere
» innováció
» tudásmegosztás

Reményik Sándor: Ne ítélj

Istenem, add, hogy ne ítéljek –
Mit tudom én, honnan ered,
Micsoda mélységből a vétek,
Az enyém és a másoké,
Az egyesé, a népeké.
Istenem, add, hogy ne ítéljek.

Istenem, add, hogy ne bíráljak:
Erényt, hibát és tévedést
Egy óriás összhangnak lássak –
A dolgok olyan bonyolultak
És végül mégis mindenek
Elhalkulnak és kisimulnak
És lábaidhoz együtt hullnak.
Mi olyan együgyűn ítélünk
S a dolgok olyan bonyolultak.

Istenem, add, hogy minél halkabb legyek –
Versben, s mindennapi beszédben
Csak a szükségeset beszéljem.
De akkor szómban súly legyen s erő
S mégis egyre inkább simogatás:
Ezer kardos szónál többet tevő.
S végül ne legyek más, mint egy szelíd igen vagy nem,

De egyre inkább csak igen.
Mindenre ámen és igen.
Szelíd lepke, mely a szívek kelyhére ül.
Ámen. Igen. És a gonosztól van
Minden azonfelül.